Emmeli Hultqvist är keramiker och konstnär med stengods och porslin som främsta material. Hon rör sig ofta i gränslandet mellan vackert & groteskt & vill skapa föremål som väcker ömhet hos betraktaren. Med ett lekfullt formspråk bygger Emmeli upp små sagovärldar i en mix av bruksföremål & skulpturer. Den mest karaktäristiska serien Asikte, där alla föremål är uppbyggda av hundratals små ansikten har väckt både moderskänslor & avsky hos betraktare. Emmeli gör i dag allt från keramisk väggkonst till vardagliga kaffekoppar.